Brandskyddsbesiktning

Du vet väl att dina maskiner skall brandskyddskontrolleras en gång per år för att din brandförsäkring skall gälla fullt ut!

Vi utför årlig brandskyddskontroll på anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner enligt SBF127.

Regelverket föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll.